Komplexní logistika

kompletní řízení a zajištění logistických služeb, …

Dopravní řešení

silniční, železniční, námořní a letecká doprava; FTL, LTL, sběrná služba, …

Distribuční logistika

suchá a chlazená distribuce, cross-dock, van selling, …

Prodej FMCG

velkoobchodní činnost, prodej spotřebního zboží, pre selling na nezávislém trhu

Skladování

příjem, kompletace, expedice; suché i chlazené zboží, paletservis, …

Balení a úprava zboží (VAS)

promo akce, etiketování, co-packing, speciální akce, …

Outsourcingová řešení

analýzy logistických toků, výrobní a skladový outsourcing, …