Hitachi Group

Korporátní krédo

Hlavním krédem Hitachi je neustále rozvíjet koncepty zakladatelů – ctít zásady harmonie a upřímnosti, podporovat průkopnického ducha, pěstovat neochvějnou hrdost na příslušnost k Hitachi a prospívat veřejnosti prostřednictvím výjimečných původních technologií a produktů.
Jsme si hluboce vědomi toho, že podnikání je součástí dění ve společnosti, a proto také Hitachi jako dobrý občan usiluje o vytvoření skutečně prosperující společnosti. Za tímto účelem vede své korporátní aktivity poctivým a otevřeným způsobem, podporuje harmonii s životním prostředím a výrazně se zapojuje do aktivit přispívajících ke společenskému pokroku.
 

Vize skupiny Hitachi

Budeme přispívat k řešení zásadních globálních problémů a pokračovat v budování lepší a bohatší globální společnosti v souladu s ustavujícím principem Hitachi za využití znalostí a technologií skupiny.
 

Politika společenské odpovědnosti skupiny Hitachi

1. Závazek společenské odpovědnosti (SO)
  Skupina Hitachi, včetně všech svých vedoucích pracovníku a řadových zaměstnanců, považuje princip společenské odpovědnosti za důležitou součást korporátních aktivit a proto v souladu s touto politikou cítí spoluzodpovědnost za stálý rozvoj společnosti a podnikání.
   
2.  Příspěvek společnosti prostřednictvím našeho podnikání
  Skupina Hitachi bude přispívat k budování prosperující a vitální společnosti poskytováním bezpečných a vysoce kvalitních produktů a služeb prostřednictvím podnikatelských aktivit založených na vlastním prvotřídním výzkumu, technologii a vývoji.
   
3.  Zveřejňování informací a zapojení zúčastněných stran
  Skupina Hitachi bude podávat otevřené a transparentní informace s cílem zachovat a rozvíjet vztah vzájemné důvěry mezi všemi zúčastněnými stranami a bude směrem k nim zodpovědně využívat všech dostupných způsobů komunikace.
   
4.  Korporátní etika a lidská práva
  Skupina Hitachi bude provádět svou činnost podle zásad poctivosti a upřímnosti, jednat s nejvyšším respektem k lidským právům a projevovat vysoký smysl pro korporátní etiku na globálním trhu, který zahrnuje rozdílné kulturní, morální, etické a právní systémy.
   
5.  Ochrana životního prostředí
  Skupina Hitachi bude usilovat o minimalizaci vlivů na životní prostředí a o využití zdrojů pro trvalý rozvoj společnosti, která je v harmonii s životním prostředím.
   
6.  Korporátní občanské aktivity
   Skupina Hitachi bude podporovat společensky prospěšné aktivity a jako správný občan tak přispívat k vytváření lepší společnosti.
   
7.  Pracovní prostředí
  Skupina Hitachi bude usilovat o vytvoření příjemného a motivujícího pracovního prostředí pro všechny své zaměstnance a o plnou podporu těch zaměstnanců, kteří touží po vnitřním naplnění a osobním rozvoji prostřednictvím své práce.
   
8.  Spolehlivé obchodní partnerství
  Skupina Hitachi vynaloží veškeré úsilí na podporu poctivých a zdravých obchodních praktik mezi našimi obchodními partnery prostřednictvím zvyšování všeobecného vědomí společenské odpovědnosti.
   

Co znamená „Inspire the next“

„Společnost se mění. Hitachi ji transformuje.“

Představou je vytvářet lepší společnost a umožňovat bohatší život v ní poskytováním produktů, systémů a služeb přinášejících nové hodnoty a potenciál založený na nejnovějších technologických postupech především v oblasti poznání a informačních technologií.

Naší misí je poznat reálné potřeby společnosti a našich zákazníků,  nastavit a dosáhnout cílů, které tyto potřeby předčí. Vyvíjíme a aplikujeme nové technologie, aniž bychom byli svázání tradičním myšlením. Zaměřujeme své úsilí na oblasti komunikačních technologií a služeb. Jsme odhodláni pustit se do nových oblastí podnikání. Společným cílem naší korporace je harmonické spojení ochrany životního prostředí a ekonomického růstu.

Podporujeme a budujeme takové hodnoty, díky kterým má naše společnost důvěru svých zákazníků i veřejnosti a je společností plně zodpovědnou za své činy. Nabízíme široké spektrum komplexních systémů s využitím všech našich znalostí a technologií k zajištění specifických potřeb. Naším cílem je nabízet nejúplnější systémová řešení, která budou funkční v dlouhodobém horizontu pro širokou veřejnost a společnost jako celek.

Hitachi chce být katalyzátorem měnící se společnosti. Jako se mění společnost, mění se i Hitachi.

O „Inspiraci“

Slovo „inspirace“ pochází z latinského slovesa „spirae“, což znamená „dýchat“. Kromě významů jako „nadechnout se“ a „povzbudit“ má také další významy spojené se životem samotným, jako např. „pozvednout ducha“ nebo „posílit“.


„Příští“

Za slovem „příští“ už není nic, protože chceme inspirovat naše akcionáře a všechny ty, kteří čtou naše oficiální prohlášení k tomu, aby sami podle svého uvážení doplnili slova jako „éra“, „společnost“, „myšlenka“, „produkt“, „systém“ nebo „řešení“.

Jedním z prvotních cílů našeho prohlášení je dosáhnout toho, že se na jeho tvorbě podílí i ostatní.
 

 více informací:

www.hitachi.eu/index.jsp

 


     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap     

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018