Politika společnosti

Společnost ESA si spolu se všemi zodpovědnými lidmi na naší planetě uvědomuje nutnost dbát o životní prostředí z velkého množství důvodů, ale především proto, že patrně stejně jako Vy, chce uchovat přírodu a její zdroje alespoň v takovém stavu v jakém ji známe nyní pro naše děti a další generace. Stejně jako ESA, tak i velká většina světových i českých renomovaných společností klade důraz na enviromentální aspekty svých činností. Vzájemnou spoluprácí mohou takové společnosti rozšířit svůj závazek ochrany přírody i na svého dodavatele logistických služeb a další kooperací snižovat negativní vlivy na životní prostředí.

Z těchto důvodů ESA splnila podmínky pro získání certifikátu ISO 14001 a navíc definovala vlastní environmentální zásady a cíle.

Základem environmentální politiky, kterou společnost ESA uplatňuje, jsou tři základní pilíře:

 • prevence proti klimatickým změnám
 • obnovitelnost zdrojů
 • ochrana ekosystémů

Pro svoji činnost a chování si společnost ESA dle uvedených okruhů určila konkrétní postupy a cíle. Mezi ně mimo jiné patří:

V oblasti prevence proti klimatickým změnám

 • Omezení znečištění ovzduší z provozu vozidel snížením emisí CO2.
 • Snižování emisí CO, CH + NOx + PM vzniklých z provozu vozidel.

V oblasti obnovitelnosti zdrojů

 • Zvýšení úrovně třídění a recyklace odpadů.
 • Realizace zpětné neboli „reverzní“ logistiky.
 • Přestavba části distribučních vozidel na spalování CNG /plně rostlinné pohonné hmoty.
 • Spolupráce s dodavatelem PHM při testování nových aditiv snižujících spotřebu PHM, kouřivost a tím i produkci CO2.

V oblasti ochrany ekosystémů

 • Snížení spotřeby elektrické energie.
 • Participace na obnově zeleně a sponzoringu drobné fauny v regionech působnosti společnosti.

Další aktivity se vztahem k ochraně přírody

 • Využitím komunikace EDI a elektronické fakturace s partnery
 • Kombinování kamionové dopravy s ostatními druhy dopravy
 • Realizace optimalizačních projektů v oblasti technologické obsluhy zakázek se sníženou spotřebou zdrojů (el. energie, PHM)

ESA se zákazníky, kteří mají zájem na ochraně životního prostředí a definované cíle v tomto směru, je připravena uzavřít smlouvu, která umožní společnými silami a synergicky enviromentální chování dále prohlubovat. Příkladem takové kooperace je například společnost Danone.

Nezanedbáváme ani další důležité směry jako bezpečnost práce, vztahy s dodavateli, apod.

 

 


 


     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap     

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019