Politika bezpečnosti práce

Vedení společnosti stanovuje politiku na základě vlivů činností, produktů a služeb na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s následujícími základními prioritami a cíli v oblasti bezpečnosti práce a zavazuje se k jejich dodržování a naplňování:

  •  Zabezpečovat dodržování veškerých platných právních předpisů a norem z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Identifikovat zdravotní a bezpečnostní rizika včetně jejich klasifikace dle závažnosti a pravděpodobnosti. Přijímat opatření k minimalizaci identifikovaných rizik jako např. pravidelné školení, výcvik, zavádění nejmodernějších technologií a bezpečnostního vybavení.
  • V rámci porad vedení společnosti pravidelně hodnotit plnění cílů stanovených k zajištění bezpečnosti práce. Současně i přezkoumávat všechny podněty a zjištění, dle kterých by mohlo dojít anebo již došlo k závažným zraněním osob, poškození zdraví, havarijním situacím anebo ztrátám. K vyhodnoceným zjištěním poté přijímat taková opatření, která zabrání opakování těchto situací.
  • Zvyšovat povědomí všech zaměstnanců, že svým chováním ovlivňují bezpečnost svou i svých spolupracovníků. Vhodně motivovat všechny pracovníky společnosti k dodržování bezpečnosti na všech úrovních. U vedoucích pracovníků společnosti na všech úrovních neustále navyšovat a prověřovat znalosti v bezpečnosti práce.
  • Důkladně prošetřovat pracovní úrazy, havárie řidičů a poukazováním na Skoronehody/Nearmiss předcházet situacím, kdy může dojít k jakémukoliv poškození zdraví.
  • Spolupracovat s našimi smluvními partnery, dodavateli a zákazníky, abychom dosáhli zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech našich pracovištích.
  • Zásady politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti.

 


     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap     

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019