Politika životního prostředí

Všichni zaměstnanci společnosti ESA si uvědomují svoji zodpovědnosti za ochranu životního prostředí.

Naše konkrétní činy:

 • 80% flotily vozů ESA splňuje normu EURO 5 a vyšší (30% Euro6)
 • Snižujeme počet kilometrů bez nákladu (řídíme trasy pomocí SAT-NAV)
 • Zlepšujeme dovednosti řidičů a dbáme o technický stav vozidel = snižujeme spotřebu PHM a exhalace
 • Používáme velkokapacitní soupravu XXL a soupravy pro hmotnost 30t = snižujeme ekologickou zátěž
 • Využíváme vozidla s pohonem CNG již od roku 2010
 • Ve skladech využíváme led svítidla – šetříme el. Energii
 • Důsledně třídíme odpad a odevzdáváme jej k recyklaci

 Naše politika:

Vedení společnosti ESA si uvědomuje svoji zodpovědnosti za ochranu životního prostředí při realizaci podnikatelských aktivit.

 • rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí,
 • řídit provoz , servis vozidel a skladování zboží  tak, aby dopady na životní prostředí byly pod kontrolou a co nejmenší,   
 • provádět řádně plánovanou preventivní údržbu a minimalizovat tak negativní environmentální dopady spojené s provozem vozidel, strojů a zařízení,
 • sdělovat tuto politiku všem zaměstnancům a předávat ji vhodnou formou veřejnosti,
 • dodržovat právní i jiné požadavky na ochranu životního prostředí, zachování přírodních zdrojů a zajištění bezpečného pracovního prostředí,
 • udržovat, rozvíjet a soustavně zlepšovat systém environmentálního managementu, zavedený podlenormy ČSN EN ISO 14001 a dokumentovaný v Příručce integrovaného systému managementu (IMS) a navazujících organizačních směrnicích,  
 • řídit a vychovávat zaměstnance k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí a dosáhnout toho, aby plně chápali, podporovali a prosazovali environmentální politiku společnosti,
 • vytvořit podmínky pro ekologické chování svých zaměstnanců,
 • prevencí rizik a znečišťování předcházet možnostem vzniku mimořádných situací, jejichž
 • důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí,
 • každoročně stanovovat environmentální cíle k naplnění této politiky - splnění stanovených cílových hodnot pak kontrolovat
 • vyžadovat od smluvních partnerů respektování této environmentální politiky,
 • motivace zaměstnanců pro šetření zdroji – voda, elektrické energie, tisk papíru,
 • povinností je třídění odpadů na Všech pracovištích.

 


     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap     

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019