Odborné vzdělávání zaměstnanců ESA s.r.o. a partnera

Společnost ESA s.r.o. zahájila 1.3.2017 realizaci projektu z Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu je navázat na v minulosti vytvořený program vzdělanosti a prohloubit zaměstnancům firmy odbornou připravenost. Odborné vzdělání je klíčem k úspěchu každé firmy. Do projektu bude zapojeno 344 zaměstnanců společnosti a 9 zaměstnanců partnera. Firma sestavila vzdělávací plán pro manažerské i odborné pozice, který definuje kvalifikační předpoklady pro profesionální výkon na dané pozici.

 Aktivity projektu jsou navázány na změny v podniku, které aktuálně probíhají a na trendy a požadavky trhu. Vývoj na trhu jde tím směrem, že velké firmy chtějí spolupracovat regionálně s jedním dodavatelem. To klade zvýšené požadavky na pracovníky dodavatele, např. zvýšení jazykové vybavenosti, zahrnutí nových kompetencí, odborné i manažerské dovednosti. V souvislosti s tím byla zpracována analýza vzdělávacích potřeb.

 Hlavními cílovými skupinami, které je nutné dále rozvíjet, jsou zaměstnanci TOP a středního managementu pro rozvoj firmy na úrovni strategického řízení a vedení lidí, dále je projekt zaměřen na zlepšení přístupu k zákazníkovi a dokonalý servis u profesí, které s klientem denně přichází do kontaktu a odborná školení pracovníků.

 Projekt bude ukončen 28.2.2019.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004740

 

 


     Mapa webu      RSS kanál      XML Sitemap     

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019